ثمین عشق مامان وآقا

خاطرات فرشته کوچولوی من

عاشقانه

نمی دانم چشـــــــمــانتـــ با مــــــن چه میکند!!! فقط وقتی که نگـــــاهم میکنی چنان دلـــ ـــ ـــم از شیطنــتـــ نگــــاهـــتــ می لـــرزد که حـــــــس می کنم چقدر زیبــــــاست فـــــــــــدا شدن ... برای چـــشـــــمـــهایی که تمام دنیــــــای مـــــن است... ...
24 اسفند 1393

عاشقانه

دخترکم . . . گاهی باهم بازی زیبایت قهرکن ، وزیادبه گریه اواهمیت نده عادت کن ، بیاموز . . برگ های گلدانت رازیادلمس نکن،توخزان راتجربه نکرده ای کمی بترس ! بلندیهاراتجربه کن و پایین آمدن باسرسره راتجربه کن وازهمه مهمترالاکلنگ را ، چون زندگی تورابرای بالا وپایین خودسریع بزرگ میکند . . .   ...
5 آبان 1393

عاشقانه

من دختری را می شناسم که تمام دو راهی های مرا ترمز میزند و آینه اش راتنظیم میکند درست روی لبخند من سبز که میشود تمام قرمز ها را رد میکند اما هنوز باور ندارد من از انچه در آینه میبیند به او نزدیکترم ...
30 مرداد 1393

عاشقانه

زندگی از من نشات میگیره از اولین لحظه ای که دیده برجهان میگشایی کنارت هستم وجودم رابه تو میبخشم دستانت را میگیرم تا نرم ونرمک قدم درراههای دشوار زندگی بگذاری رنگ محبت میزنم به تار وپود زندگیت طعم عشق رابرایت زنده میکنم خستگی هایت رابه بوسه ای خریدارم و نگرانی هایت رادرآغوش میگیرم قصه هایت رامیشنوم تا غصه هایت راپشت لبخندی پنهان کنم من آنم که بودنت رامعنا میبخشه من مادر بخشاینده ات خواهر دلسوزت همسر عاشق پیشه ات دختر مهربانت دوست وهمراهت من یک زن هستم 30ماهگیت مبارک فرشته مهربونم ...
16 مرداد 1393

عاشقانه

این روزها... دوستــــــ داشتنتـــــ بزرگترینــــــــــ نعتـــــــــــ دنیاستــــــــــ مرا شاد میکند! لبخند را به دنیایم هدیه میدهد... حتی این روزها گاهی پرواز میکنم! من این دوست داشتن را از هر چیزِ این دنیا بیشتر دوست دارم   عزیزم  29 ماهگیت مبارک ...
2 خرداد 1393

عاشقانه

دخترم بیاد داشته باش عشق مانند نواختن پیانو است. ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یادبگیری، سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی   دخترم همچو یک پیانو کنارت آرمیده ام و انگشتانت نقطه نقطه ی تنم را به صدا در می آورد گل به گل ورق می خوری لبریز می شوی نازنین من! بگذار این راز در آسمان بماند و هیچ کس نداند که حس تو کدام بود و بوسه های من کدام. همچو یک ساز در آغوشمی می نوازمت نرم و آرام در نفس هات می چرخم و لایه لایه اوج می گیرم.   ...
14 ارديبهشت 1393